Rudiger: ‘Tôi hợp văn hóa chiến thắng của Real’

Rudiger: ‘Tôi hợp văn hóa chiến thắng của Real’

– Anh đánh giá thế nào về ý nghĩa của việc gia nhập Real?- Tôi nghĩ rằng cả trong bóng đá lẫn cuộc s