ngọt ngào và cay đắng

ngọt ngào và cay đắng

HLV Goetz cay đắng【ngọt ngào và cay đắng】:HLV Goetz (phải) sau cuộc họp thanh lý hợp đồng với VFFHLV