GiảiBóngđásinhviênThủđôlầnthứnhất:Sânchơibổíchchocácbạntrẻ

Thiết thực kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) và cổ vũ tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong sinh viên Thủ đô, Thành đoàn & Hội SV Thành phố phối hợp với Công ty CP Phát triển bóng đá phong trào Việt Nam tổ chức giải Bóng đá sinh viên Thủ đô lần thứ nhất, khởi tranh vào ngày 28/2/2016.