KhaimạcgiảibóngđáChàoxuânYênXálầnthứ1

Chiều ngày 26/2/2017 đã diễn ra khai mạc giải bóng đá Chào xuân Yên Xá lần thứ 1 tại sân bóng Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.