đấu kiếm nhật

đấu kiếm nhật

Ngưng “đấu súng”, các “pháo thủ” chuyển sang đấu kiếm【đấu kiếm nhật】:Dù ít nhiều được biết về nền vă