đại kiện tướng cờ vua việt nam

đại kiện tướng cờ vua việt nam

Lần đầu tổ chức giải cờ vua dành riêng cho kiện tướng, đại kiện tướng quốc tế【đại kiện tướng cờ vua