co tuong vh

co tuong vh

Bỏ giải, Liên đoàn Cờ tướng vô can?【co tuong vh】:Nhiều lần gửi văn bản đến VXF đề nghị hỗ trợ về chu