bo doi ban sung

bo doi ban sung

Đội tuyển Hóa học Quân đội giành HCB thi bắn súng và 7 giải cá nhân【bo doi ban sung】:Ở phần thi bắn