Báo Hàn Quốc: ‘Quang Hải đã đạt được ước mơ’

Báo Hàn Quốc: ‘Quang Hải đã đạt được ước mơ’

“Nguyễn Quang Hải, 25 tuổi, nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã gia nhập đội bóng