“Hoàng tử Ả-rập” thể hiện sự cần cù đến khó tin trong trận thắng Philippines

“Hoàng tử Ả-rập” thể hiện sự cần cù đến khó tin trong trận thắng Philippines

Phút 50 của trận đấu giữa Việt Nam và Philippines, Đức Huy đã có tình huống theo người cực kỳ tỉnh t